تلویزیون شهری و نمایشگر های پازلی
تلویزیون شهری و نمایشگر های پازلی

تلویزیون شهری و نمایشگر های پازلی

فروش و اجرای انواع تلویزیون های شهری و نمایشگر های LED پازلی در ابعاد آزاد و رزولیشن های مختلف
طراحی و ساخت انواع میز دیجی تصویری در شکل های سه بعدی

  • دسته بندی : تلویزیون شهری و نمایشگر پازلی LED
  • تاریخ : 21 اکتبر, 2019