چیپ ست موازی

این تکنولوژی کارآمد باعث می شود در صورت سوختن هر یک از پیکسل ها فقط همان پیکسل خاموش می ماند و از خاموش شدن مابقی پیکسل های بعدی جلوگیری می کند. در محصولات اسنیج کف این تکنولوژی بسیار کار آمد و مهم می باشد زیرا که در صورت سوختن یک پیکسل کلیه پیکسل ها به روند کار خود ادامه می دهند و از خاموشی گسترده در استیج جلوگیری می کند.