پرده ال ای دی LED

تمامی قطعات استفاده شده در محصولات پرتوسازان توسط متخصصین این مرکز طراحی و ساخته شده است.

عدم استفاده از قطعات آماده چینی علاوه بر کمک به رونق تولید داخلی امکان خدمات دهی بیشتر و بهتر را برای محصولات پرتوسازان فراهم نموده است.

تمامی قطعات طراحی شده در محصولات پرتوسازان دارای لیبل لوگوی PSCO می باشد